Portable Semiconductor Gas Detector XPS-7II

฿0.00

Model                         :           XPS-7II
แก๊สเป้าหมาย               :           ก๊าซเซมิคอนดักเตอร์
หลักการตรวจจับ          :           เคมีไฟฟ้า เคมีไฟฟ้า + ไพโรไลเซอร์
วิธีการสุ่มตัวอย่าง         :           สารสกัด
น้ำหนัก                           :           ประมาณ 1.3กก.

สามารถตรวจจับก๊าซเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ ได้โดยการเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์

สำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซและการวัดความเข้มข้นที่โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่มีก๊าซพิษ