Portable Semiconductor Gas Detector XPS-7

฿0.00

Model                       :      XPS-7
ตรวจพบก๊าซ              :      ก๊าซเซมิคอนดักเตอร์
หลักการตรวจจับ        :      เซลล์ไฟฟ้าเคมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง      :      สารสกัด
น้ำหนัก                       :      ประมาณ 1.3กก.

ใช้ได้กับก๊าซเซมิคอนดักเตอร์หลายชนิดโดยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซแบบพลักแอนด์เพลย์

สำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซและการวัดความเข้มข้นที่โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่มีก๊าซพิษ