Combustible Gas Detector XP-3140

฿0.00

Model                          :    XP-3140
ตรวจพบก๊าซ                 :    มีเทน โพรเพน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น (ระบุ)
หลักการตรวจจับ           :    การนำความร้อน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง          :    สารสกัด
น้ำหนัก                            :    ประมาณ 450ก. (16ออนซ์.)

สำหรับการวัดก๊าซที่มีความเข้มข้นสูงถึง 100 vol%

สำหรับตรวจสอบระดับก๊าซและการเปลี่ยนก๊าซ
เพื่อขจัดความฝาดของการใช้ทางการเกษตร (การจัดการความเข้มข้นของ CO2)