Grease Steel Dust Meter SDM-72

฿0.00

Model                     :        SDM-72
สารที่วัดได้               :        ความเข้มข้นของฝุ่นเหล็กในจาระบี
หลักการวัด              :        วิธีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสมดุลแม่เหล็ก
ช่วงการวัด               :        0 ถึง 5.000 %Wt
น้ำหนัก                      :        ประมาณ 500g (รวมแบตเตอรี่)

สามารถวิเคราะห์สภาพของตลับลูกปืนได้ นานก่อนที่จะตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสึกหรอ โดยการวัดปริมาณฝุ่นเหล็กในจาระบีรอบ ๆ ตลับลูกปืน

การวินิจฉัยและการตรวจสอบแนวโน้มของสภาพการสึกหรอของตลับลูกปืน เกียร์ ฯลฯ ที่อัดจาระบี

การวินิจฉัยล่วงหน้าสำหรับวิธีเฟอร์รากราฟฟีและวิธี SOAP