Oxygen Indicator XP-3380II

฿0.00

Model                    :         XP-3380II
แก๊สเป้าหมาย           :         ออกซิเจน
หลักการตรวจจับ      :         เซลล์กัลวานิก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง     :         สารสกัด
น้ำหนัก                      :         ประมาณ 460g (รวมแบตเตอรี่)

วัดความเข้มข้นของออกซิเจนตั้งแต่ 0 ถึง 25 vol%

สำหรับการตรวจสอบและความปลอดภัยในการก่อสร้างโรงงาน แท็งก์ ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์ทุกวัน