Real-time VOC monitor XP-3120-V

฿0.00

Model                            :        XP-3120-V
ตรวจพบก๊าซ                   :        VOC
หลักการตรวจจับ              :        เซมิคอนดักเตอร์ลวดร้อน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง            :        สารสกัด
น้ำหนัก                             :        ประมาณ 450g

จอภาพ VOC แบบพกพาเหมาะสำหรับการตรวจวัด VOC ที่ครอบคลุมในสถานที่

  • น้ำมันก๊าซ
  • ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
  • การวัดด้านสิ่งแวดล้อม
  • คุณภาพอากาศภายในอาคาร