DGII Series with Built-in AZ Series

฿0.00

DG ซีรี่ย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโต๊ะหมุนชิ้นงานแบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และในตอนนี้ได้มีรุ่นที่ขับด้วยสเต็ปปิ้้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรรี่สำหรับระบบตำแหน่งแบบ Absolute จึงทำให้คุณสามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายลงได้