SMK Series

฿0.00

ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดความเร็วต่ำเป็นซิงโครนัสมอเตอร์ที่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานของมอเตอร์นี้จะคล้ายกับของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้สามารถขับด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ บางครั้งจึงถูกเรียกว่า เอซีสเต็ปปิ้งมอเตอร์