EZS Series

฿0.00

แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าแปลน, รางไกด์ ; ไกด์บล็อก, และบอลสกรู ซึ่งลิเนียร์สไลด์สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้อย่างแม่นยำ ด้วยประสิทธิภาพการหมุนของบอลสกรูและไกด์