Network Converter

฿0.00

ตัวแปลงสัญญาณจากแต่ละโปรโตคอลการสื่อสารไปยังโปรโตคอล RS-485 ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ด้วยการใช้ตัวแปลงเครือข่ายนี้ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ RS ‐ 485 ของเราสามารถควบคุมได้ภายใต้การสื่อสารของโฮสต์

โปรโตคอลการสื่อสาร:

  • สื่อสารด้วยระบบ CC-Link
  • สื่อสารด้วยระบบ MECHATROLINK II
  • สื่อสารด้วยระบบ MECHATROLINK III