Linear Heads

หัวลิเนียร์นั้นคล้ายกับหัวเกียร์แต่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่ให้เป็นเชิง เส้นได้เพียงแค่ประกอบเข้ากับเอซีมอเตอร์เท่านั้น หัวลิเนียร์สามารถใช้ได้กับเอซีมอเตอร์หลากหลายรุ่นและมีระยะชักที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้อย่างง่ายกับการทำงานต่างๆ เช่น การกด, การดึง, การยกขึ้นและการยกลง การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นจึงทำได้ง่ายเพียงแค่ประกอบเข้ากับมอเตอร์ต่างๆ