SB50W

ชุดเบรคสามารถทำงานแบบหยุดอย่างทันทีทันใด, ทำงานสองทิศทาง และมีฟังก์ชั่นควบคุมเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งรวมอยู่ในชิ้นเดียว ชุดเบรคสามารถรับรู้ได้เมื่ออุปกรณ์ป้องกันความร้อนตัดการทำงานของมอเตอร์ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ฟังก์ชั่นรีเซ็ตสัญญาณเตือนด้วยสัญญาณภายนอกได้ถูกรวมเข้าไปด้วย