MFD Series

฿0.00

พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนนี้เหมาะสำหรับใช้ในการระบายความร้อนของแผงวงจรภายในเครื่องจักรหรือใช้สำหรับงานอื่นๆที่ต้องการการเป่าอากาศที่มีลักษณะเป็นแนวกว้างหรือเป็นรูปแบบที่เหมือนกับม่านอากาศ
พัดลมนี้มีการไหลของอากาศเป็นมุมฉากและพัดลมมีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งพัดลมนี่บริเวณมุมเพื่อประหยัดพื้นที่ได้