FM Series

฿0.00

FM ซีรี่ย์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการรวมกันระหว่างพัดลมเอซีชนิดเป่าตามแนวแกนกับอุปกรณ์เพิ่มเติม การติดตั้ง FM ซีรี่ย์นั้นจะใช้เวลาไม่มาก จึงทำให้สามารถลดค่าแรงในการติดตั้งลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถขจัดปัญหาเรื่องการเข้าไปของฝุ่นและหยดน้ำ จึงส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น