One-point Type Gas Alarm System NV-100M

฿0.00

Model                        :         NV-100M
ตรวจพบก๊าซ               :         ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหัวตรวจจับ
หลักการตรวจจับ         :         ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหัวตรวจจับ
ช่วงการตรวจจับ          :         ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหัวตรวจจับ
ตัวบ่งชี้ความเข้มข้น     :         เครื่องวัดกราฟแท่งแบบ LCD พร้อมไฟพื้นหลัง

ระบบเตือนแก๊สแบบจุดเดียวขนาดกะทัดรัดสำหรับอินพุต 4-20ADC