One-point Type Gas Alarm System NV-100D

฿0.00

Model                       :        NV-100D
ตรวจพบก๊าซ              :        ก๊าซพิษ/ก๊าซพิเศษ
หลักการตรวจจับ        :        เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ช่วงการตรวจจับ         :        ตามข้อกำหนด
ตัวบ่งชี้ความเข้มข้น    :        เครื่องวัดกราฟแท่งแบบ LCD พร้อมไฟพื้นหลัง

ระบบเตือนภัยก๊าซชนิดจุดเดียวขนาดกะทัดรัดสำหรับก๊าซพิษ/ก๊าซเซมิคอนดักเตอร์