One-point Type Gas Alarm System NV-100H

฿0.00

Model                          :        NV-100H
ตรวจพบก๊าซ                 :        ก๊าซที่ติดไฟได้ (LPG มีเทน ฯลฯ)
หลักการตรวจจับ           :        เซมิคอนดักเตอร์ลวดร้อน
ช่วงการตรวจจับ            :        ตามข้อกำหนด
ตัวบ่งชี้ความเข้มข้น       :        เครื่องวัดกราฟแท่งแบบ LCD พร้อมไฟพื้นหลัง

ระบบสัญญาณเตือนก๊าซแบบจุดเดียวขนาดกะทัดรัดสำหรับก๊าซที่ติดไฟได้ (ความไวสูง)