Multi-point Type Gas Alarm System NV-500

฿0.00

Model                       :         NV-500
ตรวจพบก๊าซ              :         แอลพีจีหรือมีเทน
หลักการตรวจจับ        :         การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
ช่วงการตรวจจับ         :         LEL 0-100% (ไอโซบิวเทน)
จุดตรวจจับต่อหน่วย   :         2 คะแนน

แบบหลายจุด (สูงสุด 12 จุด) ระบบเตือนแก๊สสำหรับแก๊ส LPG หรือมีเทน