คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร คว้ารางวัล Outstanding Leader Thailand

คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด คว้ารางวัล Outstanding Leader Thailand จากงาน “2021 Asia’s CEO Summit & Award Ceremony”

ซึ่งจัดโดย จัดโดย บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ จำกัด องค์กรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการสำรวจข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคในเอเชียด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จํากัด ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ของผู้นำองค์กรของประเทศไทย เช่น ภาวะความเป็นผู้นำ แนวคิดเชิงนวัตกรรม รวมถึงผลประกอบการของบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด