บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น มอบทุนสนันสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก Robo Cup 2016

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนสนับสนุนให้กับทีม Bart Lab Rescue Robotics ทีมนักศึกษาจากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก Robo Cup 2016 ในรายการหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559 ณ​ เมือง Leipzig ประเทศเยอรมันนี โดยทีม Bart Lab Rescue Robotics ได้ส่งผลงาน ”หุ่นยนต์กู้ภัยแบบไร้สายทำงานได้ทั้งแบบควบคุมระยะไกลและอัตโนมัติ” ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ทางบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ขอเป็นกำลังใจให้กับทีม Bart Lab Rescue Robotics ให้สามารถคว้าชัยชนะในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้