ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ร่วมบริจาคเงินให้กับหน่วยงานด้านตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดยคุณนิวัตน์ – คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 159,999.00.- บาท ให้กับหน่วยงานด้านตา ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษา และผ่าตัดแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางด้านดวงตา ซึ่งได้มี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง, อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และดร.เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

พร้อมทั้งได้เข้าพบ และถ่ายรูปร่วมกับอดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาปาฐกถาพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ. รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ ธรรมภิบาลผู้บริหาร ภาคปฏิบัติ