Mini IndTech Forum 2016 – กิจกรรมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมสุด Exclusive ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาด้านอุตสาหกรรม Mini IndTech Forum 2016 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนพระราม 3 โดยได้ร่วมมือกับ สถาบันไทย-เยอรมันในการจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านอุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าของทีเคเค ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา