บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เยี่ยมชมทีเคเค สาขาสุวรรณภูมิ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น สาขาสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าตามตามโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่บริเวณนิคม หรือบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย

สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทางทีมผู้บริหารของทีเคเคได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม พร้อมทั้งแนะนำบริษัท ตัวสินค้า และงานบริการด้านต่าง ๆ โดยมีตัวแทนของแต่ละแผนก มาอธิบายถึงกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทางคณะฯ ได้มีการซักถาม ข้อสงสัย หรือติชมในการบริการ เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากนั้น ทางผู้จัดการสาขาได้พาชมอุปกรณ์ สินค้าต่าง ๆ ที่ได้นำมาจัดแสดง และเยี่ยมชมคลังจัดเก็บสินค้า และการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของสาขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้ (07 เมษายน 2559)