ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนาแบบ Exclusive เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดงานสัมมนา Mini Indtech Forum 2016 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยงานสัมมนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ซึ่งงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดลักษณะงานในรูปแบบ Exclusive Seminar โดยได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมามอบความรู้ให้กับลูกค้าของทีเคเค ซึ่งประเดิมครั้งแรกกับกลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมสร้างเครื่อง โดยงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สำหรับงานสัมมนา Mini Indtech นั้น ทางทีเคเค ได้จัดทำเป็นครั้งแรก สืบเนื่องมาจากการจัดสัมมนาและแสดงสินค้า Indtech Forum 2015 และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี อีกทั้งกระแสตอบรับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่า การจัดงาน IndTech Forumนี้ ควรมีการจัดในลักษณะรูปแบบ Exclusive เพื่อมอบให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทางเราได้เล็งเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับจากการสนับสนุนบริษัทมาเป็นอย่างดี

ดังนั้น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าการจัดงานสัมมนาเพื่อสอดคล้องกับกลุ่มประเภทลูกค้าโดยเฉพาะนั้น จะสามารถทำให้ท่านได้รับการบริการอย่างเต็มที่ อีกทั้งเรายังมองว่า การดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้น จะส่งผลให้เราสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการดูแล การบริการ และการขายได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ทางบริษัทฯ ยังมีการวางแผนที่จะจัดงานสัมมนาเพื่อมอบสิทธิพิเศษลูกค้าทุกๆ ท่าน ทุกประเภทในครั้งต่อๆ ไป โดยทางเราจะมีกำหนดการทุกๆ เดือน