ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเดินหน้าเพื่อการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2559 – ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการทางด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนพระราม 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัตน์-กัลยาณี คงสมจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของทีเคเคนั้น ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของขุมพลังที่แข็งแกร่งของทีเคเคไว้ด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่งของประเทศและก้าวสู่อันดับหนึ่งของอาเซียน
ในด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมกับการให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยสำนักงานใหญ่แห่งนี้ ได้มีการผนึกความสามารถของของพนักงานกว่า 50 คนในพื้นที่กว่า 600 ตารางวา ที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีเคเคซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก ทำให้ทีเคเค สามารถตอบสนองความต้องการบริการจัดจำหน่ายสินค้าในระบบอุตสาหกรรมและระบบโซลูชั่นได้ทุกรูปแบบ

ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจของคุณนิวัตน์ และคุณกัลยาณี ซึ่งทั้งสองท่านได้ดำเนินธุรกิจอย่างขมักเขม้น ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ที่ทีเคเค พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แลพร้อมเข้าสู่การเป็นธุรกิจสากล ที่ไม่เพียงแค่ครอบคลุมแถบอาเซียนเท่านั้น แต่ยังพร้อมกับการเข้าสู่ทวีปเอเซียอีกด้วย ซึ่งการเปิดสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการของวันนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทที่พร้อมจะก้าวย่างอย่างมั่นใจในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรให้ขับเคลื่อนไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต