ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น และ ทีดีเค แลมบ์ดา ร่วมหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน

ผู้บริหารจาก บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมกับ บริษัท ทีดีเค แลมป์ด้า จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ณ บริษัท ทีดีเค แลมป์ด้า จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา