ผู้แทนจากบริษัท APISTE Corporation เข้าเยี่ยมบริษัททีเคเค

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจากบริษัท Apiste Corporation จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมและสวัสดีปีใหม่แก่บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น (สาขาสุวรรณภูมิ) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 พร้อมทั้งร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Apiste ในปี 2559

บริษัท Apiste Corporation จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัท TKK Corporation จำกัด และบริษัท Apiste Corporation จำกัดนั้น นับว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันมายาวนาน เนื่องด้วยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในความต้องการมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า