บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เยี่ยมชมทีเคเค สาขาสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2558 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น สาขาสุวรรณภูมิ (Warehouse) ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและขนส่งกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และแนะนำบริษัท สินค้า รวมถึงงานบริการด้านต่าง ๆ จากคณะผู้บริการ พร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมคลังจัดเก็บสินค้า และการทำงานในส่วนต่างๆ ของสำนักงานสาขาสุวรรณภูมิอีกด้วย