Abnormal Temperature Detection System ESM-100/NC-80/NC-100/NC-120 CAN-NETSU-KUN

฿0.00

Model                        :      ESM-100/NC-80/NC-100/NC-120 CAN-NETSU-KUN
แหล่งพลังงาน             :      100 ถึง 240 VAC, 50/60Hz
การใช้พลังงาน           :      3W
สัญญาณเตือน             :      ไฟ LED สีแดงสว่างขึ้น มีเสียงกริ่ง
ออกแบบอุณหภูมิการทำงาน         :      80, 100, 120 °C

ตรวจจับกลิ่นที่เกิดจากวัสดุฉนวนที่มีความร้อนสูงเกินไป

  • การตรวจสอบการสร้างความร้อนผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและขั้วในห้องไฟฟ้าและกุฏิ
  • การตรวจสอบความร้อนผิดปกติแบบรวมศูนย์ของแผงกระจาย
  • การตรวจสอบความร้อนผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและขั้วในห้องไฟฟ้า