Single-point Gas Alarm Systems NV-120Dx

฿0.00

Model                         :          NV-120Dx
ก๊าซเป้าหมาย               :          ก๊าซพิษ
หลักการตรวจจับ          :          เคมีไฟฟ้า
แสดง                              :          LCD สีพร้อมไฟพื้นหลัง

ระบบเตือนภัยก๊าซแบบจุดเดียวขนาดกะทัดรัดสำหรับก๊าซพิษ