One-point Type Gas Alarm System NV-100S

฿0.00

Model                         :         NV-100S
ตรวจพบก๊าซ                :         ออกซิเจน (ขาด/รั่ว)
หลักการตรวจจับ          :         เซลล์กัลวานิก
ช่วงการตรวจจับ           :         0 ถึง 25 vol% (ขาด), 0 ถึง 50 vol% (รั่ว)
ตัวบ่งชี้ความเข้มข้น      :         เครื่องวัดกราฟแท่งแบบ LCD พร้อมไฟพื้นหลัง

ระบบเตือนแก๊สแบบจุดเดียวขนาดกะทัดรัดสำหรับออกซิเจน