Desktop Type Gas Detector PGD-120

฿0.00

Model                   :        PGD-120
ตรวจพบก๊าซ           :        ก๊าซสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ก๊าซที่ติดไฟได้และออกซิเจน
หลักการตรวจจับ     :        ไฟฟ้าเคมี เซมิคอนดักเตอร์ลวดร้อน เซลล์กัลวานิก
ช่วงการตรวจจับ      :        ตามข้อกำหนด
ขนาด                       :        ก164 x ส210 x ล220 มม.

ประเภทเดสก์ท็อปเพื่อตรวจสอบก๊าซมากกว่า 20 ชนิดโดยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซแบบพลักแอนด์เพลย์

สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นต้น