Simple Multi-point Type Gas Alarm System B-770

฿0.00

Model                           :        B-770
ตรวจพบก๊าซ                  :        แอลพีจีหรือแก๊สทาวน์
หลักการตรวจจับ             :        การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา, สารกึ่งตัวนำแบบลวดร้อน
ช่วงการตรวจจับ              :        1/100 ถึง 1/4 ของ LEL (1%LEL ถึง 25%LEL)

ระบบสัญญาณเตือนแก๊สแบบหลายจุดแบบง่าย (สูงสุด 3 จุด) สำหรับแก๊ส LPG หรือแก๊สในเมือง