Gas Detector KS-2D/KS-2O

฿0.00

Model                     :        KS-2D/KS-2O
ตรวจพบก๊าซ            :        ก๊าซพิษและออกซิเจน
หลักการตรวจจับ      :        เซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์กัลวานิก
ช่วงการตรวจจับ       :        ตามข้อกำหนด
ขนาด                          :        ก102 x ส200 x ล75 มม.

เครื่องตรวจจับก๊าซชนิดกระจายสำหรับการตรวจจับก๊าซพิษและออกซิเจน