สุดยอดงานสัมมนาและแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Indtech Forum 2017 ครั้งที่ 2

จัดอย่างต่อเนื่องกับงานสัมมนาและจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum หรือ IndTech Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการผลิตและการซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรม 4.0” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ICTT) และบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซึ่งในครั้งนี้เราได้รวบรวมแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายกว่า 25 แบรนด์ที่เหมาะสมกับทุก ๆ อุตสาหกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเดินชม อาทิ NBK, Yamaha, Bando, Nitto Kogyo, THK เป็นต้น และนอกจากนี้เรายังคงจัดเต็มเนื้อหาสัมมนาที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมในยุคใหม่ Industry 4.0 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ จากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) กับการบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและซ่อมบำรุงด้วย Digital Engineering” และ อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ผู้จัดการ ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมทางการออกแบบและการผลิตสมัยใหม่ ในหัวข้อ”การออกแบบชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์สู่ต้นแบบและการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing”

และสำหรับงาน IndTech Forum และกิจกรรมดีๆ ครั้งต่อไป ทาง ICTT และ TKK ยังคงมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข่าวสาร และอัพเดทกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง