World K Series

World K ซีรี่ส์ นี้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในเอเชียซึ่งได้รับการรับรองภายใต้ระบบ CCC และมีอุปกรณ์ในการป้องกันความร้อน
ผลิตภัณฑ์นี้มีความคุ้มค่าสูงด้วยฟังก์ชั่นที่เหมือนกับ World K ซีรี่ส์ ที่ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์นี้มีมอเตอร์ขนาดกำลังตั้งแต่ 6 W ถึง 90 W