ทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่! cWallet แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับคนไทย

cWallet คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ทั้ง SMEs หรือ บริษัทขนาดใหญ่ สามารถเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้อย่างง่าย รวดเร็วและประหยัดต้นทุน เพื่อผลักดันให้ SMEs ไทยพร้อมเข้าสู่ “Green Value Chain”

ทำไมถึง SMEs และองค์กรต่างๆ ถึงต้องสนใจ GHG

 1. ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมกําลังเข้าสู่การคัดสรรครั้งใหม่ บริษัทคู่ค้าและองค์กรยักษ์ใหญ่จะเลือกทําธุรกิจกับผู้ประกอบการที่คํานึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 2. โลกกําลังร้อนขึ้น และประเทศชั้นนําทั่วโลกกําลังแข่งขันกันสร้างนโยบายและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม การกีดกันและการเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกกําลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่
 3. โลกธุรกิจคือการแข่งขัน แต่ต่อจากนี้ไปจะไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งขันด้านราคา คุณภาพ เทคโนโลยี แต่ยังต้องแข่งขันกันในด้านของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวแปรใหม่ที่ผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็ให้ความสําคัญ

cWallet ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถดำเนินกระบวนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ความสำเร็จในการใช้แพลตฟอร์ม cWallet ไม่เพียงเป็นประโยชน์ในการลดความเสียหายจากก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การนำเสนอความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้แพลตฟอร์มนี้ เพื่อให้สร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนเรื่องยากให้ป็นเรื่องง่าย
 • GHG Emission Template เทมเพลตพร้อมใช้แยกกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งค่าเสร็จใน 10 นาที
 • Mobile Data Collection แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้การนําเข้าข้อมูล หลักฐานทําได้ง่าย
 • Smart Dashboard / Reporting มีระบบแสดงผลและบอร์ดสาธารณะ ระบบออกใบรายงานให้ดู
สร้างและออกแบบโครงสร้างองค์กรได้หลายระดับ ช่วยให้การแบ่ง ติดตาม วิเคราะห์เชิงลึกทําได้ง่ายขึ้น สามารถใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ก็สามารถตั้งค่าโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับรูแปบบการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
 • เน้นความง่าย รวดเร็ว เห็นผลไว
 • รองรับการคํานวณแบบแยกสาขา แยกบริษัทลูก สร้างรายการกิจกรรมได้ทุกรูปแบบ

เริ่มต้นได้ใน 10 นาที 4 ขั้นตอน
ระบบ cWallet ถูกออกแบบให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเทมเพลต ลิสต์กิจกรรมปล่อยคาร์บอนแบบสําเร็จรูป ตามประเภทอุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 3 : ป้อนข้อมูล ตามลิสต์กิจกรรม พร้อมแนบหลักฐานหรือใบเสร็จ
ขั้นตอนที่ 4 : ติดตาม/จัดการ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทันทีผ่านแดชบอร์ด

4 ฟังก์ชัน พิเศษ

 1. ออกใบรายงาน ที่จําเป็นเพื่อใช้ในการลงทะเบียนคู่ค้าหรือประกอบการส่งออก
 2. ขอการรับรอง คัสตอมกิจกรรมการปล่อย GHG และขอการรับรองมาตรฐานสากล
 3. สร้างความโปร่งใส แสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรและผลลัพธ์ในการทํางานแก่สาธารณะ
 4. เส้นทาง Net Zero วางแผน,ติดตามการลดการปล่อย GHG ด้วยระบบจําลองความคุ้มค่า

ฟังก์ชันพิเศษ เพิ่มเติมบน cWallet ช่วยบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร

Government Dashboard (Public Dashboard) เว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และผลการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร สร้างความโปร่งใสตามหลักการ ESG

ระบบประเมิน ติดตาม จําลองความคุ้มค่า ของโครงการด้านการลดและกําจัดก๊าซเรือนกระจก GHG Reduction/Removal Simulator and Tracker ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการตัดสินใจ

ระบบช่วยจัดทํารายงาน แบบฟอร์ม แบบแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์เพื่อยื่นแสดงต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น CBAM, Vendor Register หรือขอรับรอง CFO, ISO

ระบบติดตามความคืบหน้าในการมุ่งสู่ Net Zero หรือแดชบอร์ด ECO Balance ช่วยวางแผน ติดตามและแสดงความคืบหน้าในการดําเนินการขององค์กรเพื่อสร้างสมดุลในการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

 

ทาง TKK ของเรามีสินค้าที่หลากหลายที่สามารถช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย