ทีเคเค มอบทุนสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา ให้กับโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ในการจัดทำชุดทีมสำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่าง ๆ ทั้งในรายการระดับ 14 ปี 16 ปี และ 18ปี ให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 25 ชุด