ทีเคเค รับมอบรางวัลเชิดชู องค์กร-สถาบัน-บุคลากร

ทีเคเค รับมอบรางวัลเชิดชู องค์กร-สถาบัน-บุคลากร

ทีเคเค รับมอบรางวัลเชิดชู องค์กร-สถาบัน-บุคลากร กำลังสำคัญที่ร่วมพัฒนาบุคลากรและยกระดับอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

คณะทำงานประสานงานด้านพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC-HDC ประกาศเชิดชู ‘องค์กร -สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม – บุคลากร’ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพื้นที่ EEC อย่างรอบด้าน โดยมีการประกาศและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรโดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เป็นกำลังสำคัญทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรทรงคุณค่า” พร้อมทั้ง คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคลากรทรงคุณค่า” ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้ด้วย