ทีเคเค และทีเอสไอ ร่อมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Thailand Energy Forum 2016

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ทีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น ได้มีโอกาสร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Thailand Energy Forum 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์
จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความรู้ด้านการจัดการพลังงานมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันขององค์กรได้ สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งงานนี้บูธของทางทีเคเค ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก