Wireless Sensing Solution

ในปัจจุบันเราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT แบบไร้สาย (Wireless) ที่จะทำให้เรารู้ หรือคาดการณ์โอกาสที่เครื่องจักรจะเสียหายได้ล่วงหน้า (โดยเฉพาะ มอเตอร์, ปั๊ม, พัดลมขนาดใหญ่) ก่อนที่การเสียหายจะเกิดขึ้นจริงๆ ทำให้เรามีเวลาที่จะเตรียมการซ่อมบำรุง (Maintenance) เตรียมสั่งซื้ออะไหล่ได้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Category: