OIL ABSORBENT

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

Oil Absorbent
– ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่น้ำมันผสมกับน้ำและจำเป็นต้องเอาน้ำมันออกจากน้ำ Fat Block Clarifier, การรั่วไหลของน้ำมันหรือการบำรุงรักษา, การรั่วไหลของน้ำมันที่เกิดจากอุบัติเหตุทางเรือในมหาสมุทรหรือแม่น้ำ

– ย่อยสลายได้และสามารถเผาได้

– น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย

– ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่า

– เส้นใยธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมัน ดูดซับ

สิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ :
เบนซีน, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันตัดกลึง, น้ำมันเชื้อเพลิง, เชื้อเพลิงเครื่องบิน, น้ำมันหล่อลื่น, ไกลคอล, ดีเซล, น้ำมันไฮดรอลิก, Skydrol, จารบี และน้ำมันเครื่อง

Categories: ,