VVEP series nozzles

฿0.00

ข้อต่อท่อ ขนาด      R1/4, R3/8 หรือ R1/2

มุมสเปรย์              65°, 80°, 90° หรือ 130° (*1)

เส้นผ่านศูนย์กลางหยดเฉลี่ย 320-640 µm

กระชอน – แรงดันมาตรฐาน 0.3 MPa

ความจุสเปรย์ 4.00–40.0 ลิตร/นาที

ปริมาณการใช้อากาศ – เส้นผ่านศูนย์กลางทางเดินอิสระ 0.7–4.4 มม.