รีเลย์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว (ELR)

฿0.00

คุณสมบัติ รุ่นมาตรฐาน รุ่นเล็ก
รุ่นตัดต่อเร็ว รุ่นหน่วงเวลา รุ่นตัดต่อเร็ว รุ่นหน่วงเวลา
รุ่น R-NZG R-NZGT R-NZF R-NZFT
ลักษณะภายนอก
Categories: , , ,