เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ (THR)

฿0.00

หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันมอเตอร์เสียหาย

ประเภท (เฟรม) รีเลย์มาตรฐานพร้อมการป้องกันโอเวอร์โหลด (IE1) รีเลย์พร้อมการป้องกันโอเวอร์โหลดเฟสเดี่ยว(IE2)
12B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
20B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
25B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
50B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
80B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
150B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
250B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
400B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้
600B นำไปใช้ได้ นำไปใช้ได้

Categories: , ,