แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB)

฿0.00

การจัดเรียงแบบสมบูรณ์และกะทัดรัด

มีขนาดตั้งแต่ 6300A โดยมี 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีขนาดเท่ากันและเล็กกะทัดรัด ทำให้สามารถออกแบบแผงควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีค่าความทนกระแสลัดวงจรสูงสุด : 150 KA (6300AF ที่ 500 VAC)
• มีกระแสเฟรม 3 ขนาด : 2000/4000/6300 AF
• N เฟสสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ 100%

Categories: , ,