มอเตอร์ 3 เฟส

฿0.00

สูตรลับของความสำเร็จนั้นคือพลัง

เราวิเคราะห์หาค่าแรงสั่นสะเทือน และคำนวณความทนทานของโครงสร้างมอเตอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของมอเตอร์ และเราได้ค้นคว้าและออกแบบวิธีการลดความถี่สูงขณะใช้งานอีกด้วย นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะใช้วัสดุรุ่นใหม่และใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงขึ้น ซึ่ีงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมความเงียบและแรงสั่นสะเทือนต่ำได้ นี่คือความภาคภูมิใจจากฮิตาชิ ที่ได้พยายามค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด