Carbon Dioxide Detector KS-7R

฿0.00

Model                     :       KS-7R
ตรวจพบก๊าซ            :       คาร์บอนไดออกไซด์
หลักการตรวจจับ      :       NDIR
วิธีการสุ่มตัวอย่าง    :       การแพร่กระจาย
น้ำหนัก                      :       ประมาณ 300 กรัม

เครื่องตรวจจับ NDIR CO2 ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

สำหรับการจัดการ CO2 ในสำนักงาน อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต