TDSS series nozzle

฿0.00

มุมพ่นเชื่อม        20–65゚

ตัวกรอง รวมหรือพร้อมใช้งาน

แรงดันมาตรฐาน 15 MPa

ความจุสเปรย์ 15.0–138 ℓ/นาที

ปริมาณการใช้อากาศ – เส้นผ่านศูนย์กลางทางเดินอิสระ 0.7–1.5 mm