IndTech Forum กับการจัดการเพื่องานอุตสาหกรรมยุคใหม่ Industrials 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม (ICTT) ศูนย์ฝึกอบรมในนามของบริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Indtech Forum 2016 ครั้งที่ 4 ขึ้น
โดยในครั้งนี้ ได้กำหนดการสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการเพื่องานอุตสาหกรรมยุคใหม่ Industrials 4.0” โดยในช่วงเช้าพบกับการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตในยุค Industrial 4.0” โดยคุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู้ และในช่วงบ่ายกับการบรรยายจากคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจีโนซิส จำกัด กับหัวข้อ “การบริหารจัดการการลงทุนและความเสี่ยง”

โดยงานในครั้งนี้ ได้มีแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอันทันสมัยมากมาย อาทิ YAMAHA, ISB, Mitsubishi, KEEEN, Cognex, NBK, Bando, Apiste, Koganei, KHK, Toyo Denki และแบรนด์อื่น ๆ มากกว่า 10 แบรนด์